Уведомление за продажбата на Земеделски земи

29 Юли 2019

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ продаде Земеделски земи с общ размер 395 дка.

Повече

Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Офис сграда Камбаните

20 Юни 2019

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договора за наем на Сървей Семплинг България ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните в гр. София.

Повече
1 2 3 4

Новини