2019 — BREF

Уведомление увеличено дялово участие

11 Декември 2019

УПФ „Доверие“ информира ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, че е увеличило дяловото си участие в капитала на фонда

Повече

Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за трето тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“

18 Ноември 2019

Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за трето тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“

Повече
1 2 3 6

Новини