Преглед на портфейла

Портфейлът на ФНИБ е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (44%), търговски площи (20%), ваканционни имоти (5%), инвестиционни имоти (5%), земеделска земя (0.4%) и парични средства (26%).

Управляваните от ФНИБ проекти са 10 на брой, разпределени в различни сектори на пазара на недвижимите имоти в България. 

  • шест текущи проекта и
  • четири предстоящи проекта

Петте текущи проекта включват  Търговски центрове „Доверие-Бриколаж”, Проект Земеделски земи, Офис сграда 1 в Бизнес Парк София, Офис сграда Камбаните и проекта за нова офис сграда в София Тех Парк са в етап на текущо управление. Жилищната сграда „Секвоя 2” – Боровец е в процес на продажба.

Следващата група проекти са предстоящи или замразени и към момента няма съществено развитие по тях. Такива са имотът предвиден за ваканционно селище до с.Лозенец, Бургаска област, Инвестиционните имоти край Велико Търново и Видин и тези в гр. София в Младост IV.

 

Портфолио 122018