Преглед на портфейла

Портфейлът на ФНИБ е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (69%), търговски площи (18%), ваканционни имоти (3%), инвестиционни имоти (5%) и парични средства (5%).

Управляваните от ФНИБ проекти са 9 на брой, разпределени в различни сектори на пазара на недвижимите имоти в България. 

  • шест текущи проекта и
  • три предстоящи проекта

Седемте текущи проекта включват  Търговски центрове „Доверие-Бриколаж”, Офис сграда 1 в Бизнес Парк София и Офис сграда Камбаните, които са в етап на текущо управление. Жилищната сграда „Секвоя 2” – Боровец и инвестиционните имоти край Велико Търново са в процес на продажба, а Офис сграда в София Тех Парк е в етап на строеж.

Следващата група проекти са предстоящи или замразени и към момента няма съществено развитие по тях. Такива са имотът предвиден за ваканционно селище до с. Лозенец, Бургаска област, Инвестиционните имоти край Видин и тези в гр. София в Младост IV.