Преглед на портфейла

Портфейлът на ФНИБ е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (41%), търговски площи (25%), ваканционни имоти (8%), инвестиционни имоти (14%), земеделска земя (0.4%) и парични средства (11%).

Управляваните от ФНИБ проекти са 9 на брой, разпределени в различни сектори на пазара на недвижимите имоти в България. 

  • седем текущи проекта и
  • три предстоящи проекта

Петте текущи проекта включват  Търговски центрове „Доверие-Бриколаж”, Проект Земеделски земи, Офис сграда 1 в Бизнес Парк София, Офис сграда Камбаните и проекта за нова офис сграда в София Тех Парк са в етап на текущо управление. Жилищната сграда „Секвоя 2” – Боровец, както и част от инвестиционен имот в гр. София, Младост IV са в процес на продажба.

Следващата група проекти са предстоящи или замразени и към момента няма съществено развитие по тях. Такива са имотът предвиден за ваканционно селище до с.Лозенец, Бургаска област, Инвестиционните имоти край Велико Търново и Видин и тези в гр. София в Младост IV.

 

bref portfolio q3 2017