Преглед на портфейла — BREF

Преглед на портфейла

Портфейлът на ФНИБ е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (81.6%), търговски площи (10.7%), ваканционни имоти (2%), инвестиционни имоти (3.1%) и парични средства (2.5%).

Управляваните от ФНИБ проекти са 9 на брой, разпределени в различни сектори на пазара на недвижимите имоти в България. 

  • пет текущи проекта и
  • три предстоящи (замразени) проекта

Петте текущи проекта включват  Търговски център „Доверие-Бриколаж”, Офис сграда 1 в Бизнес Парк София и Офис сграда Камбаните, Офис сграда в София Тех Парк, които са в етап на текущо управление. Жилищната сграда „Секвоя 2” – Боровец е в процес на продажба.

Следващата група проекти са предстоящи или замразени и към момента няма съществено развитие по тях. Такива са имотът предвиден за ваканционно селище до с. Лозенец, Бургаска област, Инвестиционните имоти край Видин и тези в гр. София в Младост IV.                    

                                                                       GraphBG