2011 — BREF

Погасяване кредит КБЦ

21 Ноември 2011

“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ погаси изцяло отпуснатия банков кредит по сключения с „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД договор за инвестиционен банков кредит в размер общо на 5 000 000 евро.

Повече

Продажба КБЦ – окончателен договор

04 Ноември 2011

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ подписа окончателен договор за продажбата на Камбаните Бизнес Център (КБЦ) и допълнителния паркинг използван от наемателите.

Повече
1 2 3 4

Новини