2022 — BREF

Покана ОСА 2023

01 Декември 2022

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 10 януари 2023 г. от 10:00 ч. местно време (EET), или 08:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна

Повече

Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

24 Ноември 2022

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” в офис сградата си Синерджи Туър в София Тех Парк.

Повече
1 2 3 7

Новини