Уведомление депозити ФНИБ

06 Ноември 2015

Във връзка с изнесения от Фонда за гарантиране на влоговете в банките списък по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ, изготвен от синдика на КТБ АД, „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ иска да даде пояснителна информация.

Повече

Покана за ОСА юни 2015г.

29 Май 2015

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 30 Юни 2015 г. от 10:00 ч., в гр. София.

Повече
1 2

Новини