2018 — BREF

Уведомление издадено разрешение за строеж

05 Декември 2018

На 04.12.2018 г. ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ получи разрешение за строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичния парк в гр.София.

Повече

Уведомление увеличено дялово участие

16 Ноември 2018

ЗУПФ Алианц България информира ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, че е увеличило дяловото си участие в капитала на фонда от 4,93% до 6.31%.

Повече
1 2 3 8

Новини