2014 — BREF

Продажба на имот в к.к.Боровец

29 Септември 2014

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажба на апартамент №13 от Апартаментната сграда Секвоя 2 в к.к. Боровец, община Самоков. Апартаментът е с обща площ 70.03 кв.м.

Повече

Нов договор за наем

24 Септември 2014

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е сключило договор за наем за 623 кв.м офис площи в Сграда 1Б в Бизнес Парк София с Булпрос Консултинг АД. С ново отдадените площи запълняемостта на Сграда 1Б, която ФНИБ закупи в началото на годината, се увеличава на 93%.

Повече
1 2 3 5

Новини