2010 — BREF

Отдадени площи под наем в КБЦ

28 Декември 2010

„ Фонд за недвижими имоти България ” АДСИЦ е сключило договор за наем за 163.50 кв.м площи в Камбаните Бизнес Център с ОНДА КОФИ БРЕЙК ЕАД.

Повече

Продажба на земеделски земи и отдадени офис площи в КБЦ

16 Декември 2010

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на недвижими имоти представляващи общо 3 356.3 декара обработваема земеделска земя и отдаде под наем 1,151.19 кв.м офис площи в Камбаните Бизнес Център.

Повече
1 2 3 5

Новини