03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

сеп20
Уведомление за подписани допълнителни споразумения към договори за наем в Офис сграда Камбаните

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към договорите за наем на „АДЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните.

научи повече
юни30
Уведомление за подписан предварителен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

След спечелването на проведения от „София Тех Парк” АД търг за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София, „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа предварителен договор за придобиването на съответното право за строеж.

научи повече
апр20
Покана за ОСА май 2017

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 29 Май 2017 г. от 10:00 ч., в гр. София.

научи повече