03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

апр20
Покана за ОСА май 2017

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 29 Май 2017 г. от 10:00 ч., в гр. София.

научи повече
дек15
Уведомление за подписани предварителни договори за продажба на имоти

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа два предварителни договора за продажба на два от регулираните имоти в Младост IV в гр. София с общ размер 13,471 кв.м.

научи повече
окт21
Уведомление за получено разрешение за ползване на новата офис сграда

Новата офис сграда на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ в гр. София, местност Камбаните, получи разрешение за ползване и е въведена в експлоатация.

научи повече