03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

яну16
Уведомление нов директор за връзка с инвеститорите

С решение на Съвета на директорите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, на основание чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, е назначен Атанас Кирилов Трайчев за нов Директор за връзки с инвеститорите на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ.

научи повече
дек01
Покана ОСА 2023

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 10 януари 2023 г. от 10:00 ч. местно време (EET), или 08:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна

научи повече
ное24
Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” в офис сградата си Синерджи Туър в София Тех Парк.

научи повече