03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

юли27
Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „СОФТУЕР АГ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър

научи повече
юли01
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ В К.К. БОРОВЕЦ

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на три апартамента от Апартаментната сграда Секвоя 2 в к.к. Боровец, община Самоков

научи повече
май28
Покана ОСА 2021

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 30 юни 2021 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

научи повече