03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

ное24
Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” в офис сградата си Синерджи Туър в София Тех Парк.

научи повече
ное09
Уведомление увеличено дялово участие

Николай Сергеевич Драгомирецки – член на борда на директорите, увеличи дяловото си участие в капитала на Фонда

научи повече
сеп09
Уведомление подписан договор за наем в СТП

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на заведение за хранене със Синфлуенс ООД в офис сградата си Синерджи Туър в София Тех Парк. Новият договор е за срок от 10 г, а общата отдадена площ е около 712 кв.м.

научи повече