03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

юни28
Уебинар за увеличение на капитала

С настоящото уведомление искаме да Ви поканим в петък, 06.07.2018г., 11:00ч. на Уебинар свързан с предстоящото увеличение на капитала на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

научи повече
юни19
Одобрен от КФН проспект

С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 15 юни 2018г. Комисията за финансов надзор взе решение , с което потвърждава Проспекта на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за увеличаване на капитала на дружеството.

научи повече
май11
Уведомление за внесен за одобрение от КФН проспект

Съгласно оповестено на 20.04.2018г. решение на Съвета на директорите на ФНИБ и разпоредбите на Глава 6, Раздел II на ЗППЦК, на 11.05.2018г. бе внесен за одобрение от Комисията за финансов надзор Проспект на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за увеличаване на капитала на дружеството.

научи повече