03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

май11
Уведомление окончателен договор за продажба магазин Бриколаж Варна

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ финализира сделката и сключи окончателен договор за продажба на Търговски център „Доверие - Бриколаж“

научи повече
апр07
Уведомление за сключен договор за наем в Сграда 1 в БПС

"Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „Ню Уърк София Бизнес Парк“ ЕООД в офис сградата си в Бизнес Парк София.

научи повече
мар16
Уведомление продажба на урегулиран поземлен имот

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ сключи договор за продажба на Урегулиран поземлен имот с площ 474 кв. м., находящ се в област София, община Столична, гр. София, район Младост

научи повече