03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

фев13
Актуализирана покана за ОСА февруари 2018

Съветът на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството („ОСА“) на 28.02.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София с актуализиран дневен ред.

научи повече
яну25
Покана за ОСА февруари 2018

Съветът на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството („ОСА“) на 28.02.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София.

научи повече
дек21
Уведомление за подписани окончателни договори за продажбата на имоти в Младост IV в София

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа окончателни договори за продажбата на два от регулираните имоти в Младост IV в гр. София с общ размер 13,471 кв.м.

научи повече