03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

дек05
Уведомление издадено разрешение за строеж

На 04.12.2018 г. ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ получи разрешение за строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичния парк в гр.София.

научи повече
ное16
Уведомление увеличено дялово участие

ЗУПФ Алианц България информира ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, че е увеличило дяловото си участие в капитала на фонда от 4,93% до 6.31%.

научи повече
ное06
Уведомление за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър

На 06.11.2018 г. успешно приключи вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на промени във вписани обстоятелства по част „Капитал“ по партидата на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

научи повече