03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

мар25
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ В К.К. БОРОВЕЦ

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на три апартамента от Апартаментната сграда Секвоя 2 в к.к. Боровец, община Самоков.

научи повече
фев26
Уведомление за сключен анекс към договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договор за наем за допълнителни офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк.

научи повече
яну07
Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Бизнес Парк София

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ удължи с 5 години договора за наем на „ИексЕлСървисис България” ЕАД

научи повече