03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

юли20
Уведомление подписан договор за наем в КГО

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с „ТЕУ България“ ООД в офис сградата си Камбани Грийн Офиси. Новият договор е за срок от 5 г., а общата отдадена площ е 578 кв.м.

научи повече
юли07
Уведомление продажба земеделски земи Велико Търново

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ продаде всички земеделските земи собственост на Дружеството в района на гр. Велико Търново. Общо платената сума от купувачите по сделките е в размер на 1,433,390 лева или средна цена 14.00 лв./ кв.м.

научи повече
юни06
Уведомление за сключен договор за наем в КГО

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с „НЕТЕРА“ ЕООД в офис сградата си Камбани Грийн Офиси.

научи повече