03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

юни20
Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Офис сграда Камбаните

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договора за наем на Сървей Семплинг България ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните в гр. София.

научи повече
май31
Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк.

научи повече
май27
Покана за ОСА юли 2019

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 03 юли 2019 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив

научи повече