03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

окт27
Уведомление за подписан окончателен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа окончателен договор за придобиването на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София.

научи повече
сеп20
Уведомление за подписани допълнителни споразумения към договори за наем в Офис сграда Камбаните

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към договорите за наем на „АДЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните.

научи повече
юни30
Уведомление за подписан предварителен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

След спечелването на проведения от „София Тех Парк” АД търг за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София, „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа предварителен договор за придобиването на съответното право за строеж.

научи повече