03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

ное06
Уведомление за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър

На 06.11.2018 г. успешно приключи вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на промени във вписани обстоятелства по част „Капитал“ по партидата на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

научи повече
окт02
Уведомление за отказ на ТР за вписване на промени в Капитала на Дружеството

На 10.09.2018г. е постановен отказ по подаденото заявление в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с който се отказва вписване на заявените промени в капитала на Дружеството.

научи повече
окт02
Уведомление за сключен договор за наем в Сграда 1 в Бизнес Парк София

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „СИ СИ СМАРТ СЪЛЮШЪНС” ЕООД в Сграда 1 в Бизнес Парк София

научи повече