03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

юли29
Уведомление за продажбата на Земеделски земи

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ продаде Земеделски земи с общ размер 395 дка.

научи повече
юни20
Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Офис сграда Камбаните

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договора за наем на Сървей Семплинг България ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните в гр. София.

научи повече
май31
Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк.

научи повече