2012 — BREF

Удължаване договори за наем на магазини Mr.Bricolage

16 Октомври 2012

“Фонд за недвижими имои България” АДСИЦ подписа анекси към договорите за наем на ТЦ Mr.Bricolage в София и във Варна с цел удължаване на техния срок.

Повече

Покана за ОСА май 2012г.

11 Април 2012

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 21 Май 2012 г. от 10:00 ч.

Повече

Новини