2016 — BREF

Уведомление за подписани предварителни договори за продажба на имоти

15 Декември 2016

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа два предварителни договора за продажба на два от регулираните имоти в Младост IV в гр. София с общ размер 13,471 кв.м.

Повече

Уведомление за получено разрешение за ползване на новата офис сграда

21 Октомври 2016

Новата офис сграда на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ в гр. София, местност Камбаните, получи разрешение за ползване и е въведена в експлоатация.

Повече
1 2 3 8

Новини