За контакти

България, София, 1113,

ул. Николай Хайтов 3А, ет. 1

Тел: +359 2 980 93 09 ; +359 2 981 06 03

Факс: +359 2 981 06 03

e- mail: bref@brefbg.com

Лице за контакт: Александър Георгиев (Директор връзки с инвеститорите)