Финансови отчети

Финансовите доклади са подготвени съобразно Международните Счетоводни Стандарти и са официално публикувани в сайтовете на КФН, БФБ и Investor.bg .

Финансови отчети

2024 година

 

2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

1 2 3 4 5

Инвеститори