Финансови отчети

Финансовите доклади са подготвени съобразно Международните Счетоводни Стандарти и са официално публикувани в сайтовете на КФН, БФБ и Investor.bg .

Финансови отчети

2017 година

2016 година

2015 година

1 2 3 4 5

Инвеститори