2017 — BREF

Уведомление за подписани окончателни договори за продажбата на имоти в Младост IV в София

21 Декември 2017

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа окончателни договори за продажбата на два от регулираните имоти в Младост IV в гр. София с общ размер 13,471 кв.м.

Повече

Уведомление за подписан окончателен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

27 Октомври 2017

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа окончателен договор за придобиването на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София.

Повече
1 2 3

Новини