2013 — BREF

Покана за ОСА ноември 2013

07 Октомври 2013

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 29 Май 2014 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив.

Повече

Покана за ОСА юли 2013

29 Май 2013

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 15 Юли 2013 г. от 10:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция “СОФИЯ ПРЕС”, ул. “Славянска” № 29, ет. 7.

Повече

Новини