За контакти — BREF
За контакти

България, София, 1784

бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16

Тел: +359 2 980 93 09 ; +359 2 981 06 03

e- mail: bref@brefbg.com

Лице за контакт: Атанас  Трайчев (Директор връзки с инвеститорите)