BREF — Bulgarian Real Estate Fund
03

“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

юни18
Уведомление медия за регулирана информация

научи повече
май17
Покана ОСА 2024

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 25 юни 2024 г. от 10:00 ч.

научи повече
фев29
Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ сключи договор за наем за офис площи с „Ем Ес Джи Глобал Солюшънс България“ ЕООД“ АД в Синерджи Тауър в София Тех Парк. Наемният срок, съгласно договорa, е 5 години, а отдадената площ е 662.31 кв.м.

научи повече