България

bulgariamapСтабилната икономическа, бизнес и политическа среда в България са ключови фактори в привличането на чуждестранни капиталови вложители през последните 15 години. Последователната макроикономическа политика, както и стабилния икономически растеж,  определят България като едно от най-благоприятните за инвестиции дестинация в Югоизточна Европа.

Някои основни макроикономически и политически показатели са:

  • Паричен съвет, представен като ключов елемент от програмата за макроикономическа стабилизация през Април 1997 (Българският Лев е фиксиран на стойност BGN 1.95583 за 1 евро);
  • Постоянен растеж на БВП
  • Ниска инфлация
  • Сравнително ниски лихвени проценти – 0.00% за 2019г
  • Ниско ниво на безработица- 5.0% за Q1 2019г.
  • Членство в НАТО от Януари 2004г.
  • Членство в ЕС от Януари 2007г.
  • От 2019г. България е получила няколко подобрения на държавния кредитен рейтинг . През Септември 2018 те са съответно: Moody’s- Baa3, S&P and Fitch- BBB-

 

 Основни икономически индикатори

2014

2015

2016

2017

2018

Q1 2019

 БВП ( млрд. евро)

  42.8

   45.3

   48.1

   51.7

53.4

23.8

Реален растеж на БВП (%)

1.8

3.5

3.9

3.8

3.9

3.4

Годишен процент на инфлация (%)

-1.6

-1.1

-1.3

1.2

2.0

3.0

Ниво на безработица (%)

11.4

9.1

7.6

6.2

5.2

5.0

 Среден основен лихвен процент(%)

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 ПЧИ ( млрд. евро )

0.3

2.4

1.0

1.4

0.6

0.2

Инвеститори