България

bulgariamapСтабилната икономическа, бизнес и политическа среда в България са ключови фактори в привличането на чуждестранни капиталови вложители през последните 15 години. 

Основните рискови фактори, пред които са изправени българската икономика и по-конкретно публичните дружества на капиталовия пазар, са свързани с несигурността в икономиката на България и ЕС – свързани с все по-нарастващия и силно осезаем инфлационен натиск и несигурността породена от военния конфликт в Източна Европа, както и от пост COVID възстановяването на световната икономика. 

Последователната макроикономическа политика, както и стабилния икономически растеж в годините преди пандемията,  определят България като едно от най-благоприятните за инвестиции дестинация в Югоизточна Европа.  

Някои основни макроикономически и политически показатели са:

  • Паричен съвет, представен като ключов елемент от програмата за макроикономическа стабилизация през Април 1997 (Българският Лев е фиксиран на стойност BGN 1.95583 за 1 евро);
  • Постоянен растеж на БВП
  • Сравнително ниски лихвени проценти – 1.82% за м. Февруари 2023г
  • Ниско ниво на безработица- 5.0% за Q1 2022г.
  • Членство в НАТО от Януари 2004 г.
  • Членство в ЕС от Януари 2007 г.

 

 Основни икономически индикатори

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 БВП ( млрд. лева)*

  95.4

 102.74

 109.9

 120.4

120.6

139.1

-

Реален растеж на БВП (%)

3.00%

2.8% 2.7% 4.0% - 4% 7.6%

-

Годишен процент на инфлация HICP (EUROSTAT) (%)

-1.3%

1.2% 2.6% 2.5% 1.2% 2.8%

13.0%

Ниво на безработица (EUROSTAT) (%)
9.1%  7.2% 6.2% 5.2% 6.1% 5.3%

-

 Среден основен лихвен процент (%)

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

1.30%

*стойностите са изчислени по текущи цени 

Инвеститори