Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Офис сграда Камбаните

20 Юни 2019

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договора за наем на Сървей Семплинг България ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните в гр. София.

Повече

Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

31 Май 2019

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк.

Повече
1 2 3 4 5 6

Новини