Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

31 Май 2019

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк.

Повече

Покана за ОСА юли 2019

27 Май 2019

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 03 юли 2019 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив

Повече
1 2 3 4

Новини