Уведомление за подписани допълнителни споразумения към договори за наем в Офис сграда Камбаните

20 Септември 2017

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към договорите за наем на „АДЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и “КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните.

Повече

Уведомление за подписан предварителен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

30 Юни 2017

След спечелването на проведения от „София Тех Парк” АД търг за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София, „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа предварителен договор за придобиването на съответното право за строеж.

Повече
1 2 3

Новини