Отдадени офис площи в КБЦ

26 Август 2010

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ е отдало още 2 302.31 кв.м. офис площи в Камбаните Бизнес Център.

Повече

Замяна земеделска земя и отдадени офис площи

30 Юни 2010

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши замяна на недвижими имоти представляващи общо 21.500 декара обработваема земеделска земя и е отдало 101.68 кв.м. офис площи в КамбанитеБизнес Център.

Повече
1 2 3 4 5

Новини