Продажба на земеделски земи и апартамент в к.к.Боровец

30 Септември 2010

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на недвижими имоти представляващи общо 3 409.8 декара обработваема земеделска земя и апартамент №27 от Апартаментната сграда Секвоя 2 в к.к. Боровец.

Повече

Отдадени офис площи в КБЦ

21 Септември 2010

„ Фонд за недвижими имоти България ” АДСИЦ е отдало още 2 200.52 кв.м. офис площи в Камбаните Бизнес Център.

Повече
1 2 3 4 5

Новини