Уебинар за увеличение на капитала

С настоящото уведомление искаме да Ви поканим в петък, 06.07.2018г., 11:00ч. на Уебинар свързан с предстоящото увеличение на капитала на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

 Уебинарът е с цел информиране и запознаване на по-широк кръг от инвеститори  във Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ  във връзка с увеличението на капитала. Ще може да зададете или изпратите въпроси в реално време, да слушате дискусия по отношение на:

  • Актуално състояние на портфейла
  • Процедура по самото увеличение на капитала и как може да си закупите акции
  • Цели пред  дружеството след набиране на средствата и изпълнение на инвестиционните   проекти

 

В дискусията ще участват и ще са на разположение да отговарят на въпросите ви:

1.Тодор Брешков – председател на съвета на директорите

2.Илиян Къндев – мениджър Строителна дейност

3.Димитър Марков – финансови данни и прогнози

4.Стоян Николов –ПФБК, мениджър на емисията

5.Светозар Абрашев – ИП СИС, мениджър на емисията

 За целта е необходимо само да се обадите или изпратите мeйл с трите имена с цел предоставяне  на безплатна регистрация. Данните ще бъдат обработени съгласно Политиката за поверителност на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

 За контакти – Витка Петрунова

 мобилен телефон: 0899983641, стационарен телефон: 02 9809309,

 мейл: petrunova@brefbg.com

 Моля да се уверите, че имате слушалки или колонки, през които да слушате уебинара.

 Технически изисквания:

-          Браузър – обновена версия на Google Chrome или Mozilla

-          Наличие на flash player

Новини