Уведомление продажба имоти в района на Велико Търново

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ продаде земеделски земи в района на Велико Търново с общ размер 46 160 кв.м. Общо платената сума от купувачите по сделките е в размер на 415,440 лева и средна цена 9.00 лв./ кв.м. След продажбите по проект Инвестиционни имот до град Велико Търново Дружеството остана собственик на 102,401 кв.м. земеделски земи.

- Уведомление

Новини