Уведомление продажба земеделски земи Велико Търново

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ продаде всички земеделските земи собственост на Дружеството в района на гр. Велико Търново. Общо платената сума от купувачите по сделките е в размер на 1,433,390 лева или средна цена 14.00 лв./ кв.м. След продажбите проект Инвестиционни имот до град Велико Търново се закрива.

- Уведомление

Новини