Уведомление подписан договор за наем в СТП

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на заведение за хранене със Синфлуенс ООД  в офис сградата си Синерджи Туър в София Тех Парк. Новият договор е за срок от 10 г, а общата отдадена площ е около 712 кв.м. С новоотдадените помещения запълняемостта на сградата достига 26.56%.

- Уведомление

Новини