Уведомление за сключен договор за наем в Сграда 1 в БПС

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 ”Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „Ню Уърк София Бизнес Парк“ ЕООД в офис сградата си в Бизнес Парк София. Новият договор е за срок от 6 г., а общата отдадена площ е 1272,38 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата нараства до 67.56% от отдаваемите офис площи.

 - Уведомление

Новини