Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „СОФТУЕР АГ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк. Новият договор е за срок от 5 г., а общата отдадена площ е 2749.39 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата става 25.64% от отдаваемите офис площи.

- Уведомление

Новини