Уведомление за сключен договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк. Новият договор е за срок от 6г., а общата отдадена площ е 2749.41 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата става 8.5% от отдаваемите площи.

- Уведомление

 

Новини