Уведомление за сключен договор за наем в Сграда 1 в Бизнес Парк София

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи със „СИ СИ СМАРТ СЪЛЮШЪНС” ЕООД в Сграда 1 в Бизнес Парк София, като по този начин замени изтеклия през годината договор за наем за това помещение. Новият договор е за срок от 5г., а общата отдадена площ е 444.30 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата става 100%.

- Уведомление

Новини