УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ В К.К. БОРОВЕЦ

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на три апартамента от Апартаментната сграда Секвоя 2 в к.к. Боровец, община Самоков, с обща площ 278.19 кв.м. Също така бяха извършени продажби и на един прилежащ гараж, с обща площ 33.60 кв.м.

- Уведомление 

Новини