Уведомление за продажбата на Земеделски земи

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ продаде Земеделски земи с общ размер 395 дка. Общо платената сума от купувачите по сделките е в размер на 520,082.84 лева и средна цена за декар 1316.66 лева. След продажбите Дружеството остана собственик на 9 дка земеделски земи.

- Уведомление

Новини