Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” в офис сградата си Синерджи Туър в София Тех Парк. Новият договор е за срок от 5 г, а общата отдадена площ е около 663 кв.м. С новоотдадените помещения запълняемостта на сградата достига 29.39%.

- Уведомление

Новини