Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър — BREF

Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ сключи договор за наем за офис площи с „Ем Ес Джи Глобал Солюшънс България“ ЕООД“ АД в Синерджи Тауър в София Тех Парк. Наемният срок, съгласно договорa, е 5 години, а отдадената площ е 662.31 кв.м. 

С новоотдадените площи, процентът на запълняемост на Синерджи Тауър възлиза на 53.79%, от които заетите офис площи възлизат на 52.28%

- Уведомление

 

Новини