Уведомление за подписан договор за наем в Синерджи Тауър

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ сключи договор за наем, за офис площи със „Стейдж Коуъркинг“ ООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк. Наемният срок, съгласно договорът, е със срок от 10 години, а отдадената площ е 2 763,98 кв.м.

С новоотдадените площи, процентът на запълняемост на Синерджи Тауър възлиза на 47.78%, от които заетите офис площи възлизат на 46.09%.

- Уведомление 

Новини