Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Офис сграда Камбаните

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договора за наем на Сървей Семплинг България ЕООД за увеличение на наетите площи в Офис сграда Камбаните в гр. София. Допълнително наетата офис площ е 576.72 кв.м., с което общата офис площ наета от наемателя достига 1489.48 кв.м. Новите помещенията ще бъдат предадени на наемателя през септември 2019г. С новоотдадените помещения запълняемостта на сградата достига 97.07%.

- Уведомление

Новини