Уведомление за подписани предварителни договори за продажба на имоти

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа два предварителни договора за продажба на два от регулираните имоти в Младост IV в гр. София с общ размер 13,471 кв.м. Договорената цена е 250 евро/кв.м. Окончателните продажби трябва да се осъществят до края на ноември 2017г. При подписването на договорите Купувачът е платил задатък в общ размер от 20,78% от покупната цена, която сума служи като гаранция по двете сделки.

- Уведомление

Новини