Уведомление за подписани окончателни договори за продажбата на имоти в Младост IV в София

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа окончателни договори за продажбата на два от регулираните имоти в Младост IV в гр. София с общ размер 13,471 кв.м. Общо платената сума от купувача по двете сделки е в размер на 3,367,750 евро или 250 евро/кв.м.

След продажбите Дружеството остана собственик на 16,018 кв.м., от които 8,045 кв.м. в регулация, а останалите извън регулация определени за зелени площи.

- Уведомление

Новини