Уведомление за подписани допълнителни споразумения към договори за наем в Офис сграда Камбаните

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към договорите за наем на „АДЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и “КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД за увеличение на наетите площи от съответните компании в Офис сграда Камбаните на ул. Витошки камбани №9 в гр. София. След предаване на новите помещения общо наетите площи ще бъдат съответно 6 902.31 кв.м. за Адеко България и 661.89 кв.м. за Коника Минолта. С новоотдадените помещения запълняемостта на сградата достига 80.25%.

- Уведомление

Новини