Уведомление за новоотдадени площи

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с “Частно начално училище Канадско Мече“ ЕООД в офис сградата си Камбани Грийн Офиси. Новият договор е за срок от 10 г., а общата отдадена площ е 1 889,25 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата нараства до 74.25% от отдаваемите офис площи.

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с „Калевър“ ЕООД в офис сградата си в Бизнес парк София. Новият договор е със срок от 3 години, а общата отдадената площ е 255,49 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата нараства до 71.05% от отдаваемите площи.

- Уведомление

Новини