Уведомление за новоотдадени площи в Синерджи Тауър

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договор за наем, за допълнителни офис площи с „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк. Наемният срок, съгласно анекса, е със срок до края на основния наемен договор, а допълнително отдадената площ е 2723.54 кв.м.

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ сключи и договори за наем на повечето търговски помещения на партерният етаж на сградата.

„Фонд за недвижими имоти България“ премества офиса на управляващото си дружество МНИ ООД в Синерджи Тауър, считано от м. aприл 2023 година, използваните от дружеството офис площи са 429 кв.

С новоотдадените площи, процентът на запълняемост на Синерджи Тауър възлиза на 39.72%, от които заетите офис площи възлизат на 37.45%.

- Уведомление

Новини