Продажба на земеделски земи и отдадени офис площи в КБЦ

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на недвижими имоти представляващи общо 3 356.3 декара обработваема земеделска земя, находящи се в областите Плевен, Русе, В.Търново, Враца и Ловеч. След извършените продажби на имоти общо притежаваните от Дружеството земеделски земи възлизат на около 23 300.86 декара.

Дружеството е сключило договор за наем за още 1,151.19 кв.м офис площи в Камбаните Бизнес Център с Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център. През изминалата година по-голямата част от тези площи са били използвани от други наематели, с които е постигната договореност заеманите офиси да бъдат освободени най-късно в началото на следващата година. След смяната на наемателите заетостта на сградата ще достигне 96.24%.

- Уведомление

Новини