Отдадени площи под наем в КБЦ

Фонд за недвижими имоти България ” АДСИЦ е сключило договор за наем за 163.50 кв.м площи в Камбаните Бизнес Център с ОНДА КОФИ БРЕЙК ЕАД. С ново отдадените площи запълняемостта на сградата се увеличава на 97.3%.

- Уведомление

Новини