Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за първо тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“

В четвъртък, 16.05.2019г., 11:00ч. се проведе  Уебинар на тема „Финансови резултати за първо тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“.

Запис на Уебинара

Новини