Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за трето тримесечие на 2020 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ

В петък, 27.11.2020г., 13:00ч. се проведе  Уебинар на тема „Финансови резултати за третото тримесечие на 2020 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“.

- Запис на Уебинара

Новини