Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за първо тримесечие на 2020 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ

В сряда, 20.05.2020г., 11:00ч. се проведе  Уебинар на тема „Финансови резултати за първото тримесечие на 2020 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“.

- Запис на Уебинара

Новини