Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за четвърто тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ

В сряда, 26.02.2020г., 11:00ч. се проведе  Уебинар на тема „Финансови резултати за четвърто тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“.

Запис на Уебинара

Новини