Запис от Уебинар на тема „Финансови резултати за трето тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“

В понеделник, 18.11.2019г., 11:00ч. се проведе  Уебинар на тема „Финансови резултати за трето тримесечие на 2019 и текуща информация за дейността на ФНИБ АДСИЦ“.

Запис на Уебинара

Новини